Препарат за почистване на кафемашини SAGE BES006

Steam nozzle cleaner (10x10 g)

Packaging 10x10 g

41007795